BOBOFETT
1K1hia5UkC8ZxieA1xZJErGUg3AmWf4SE4
https://easyasset.art/j/gyhmk5/BOBOF.json
Sets
Minted

Jul 2022

Block #746978

Supply

100

Hodlers

36

For Sale (price shown per unit)
Total Sales

Average Price per sale (APS)

Explore on xchain.io

Sale History (8)

1694491739 2 x BOBOFETT to 193J7RVEY2BgA5aKfL6BBAVSyiS1UyBRG6 138840
1681935749 1 x BOBOFETT to 16Kzr7ocw1pTDhR5FL5vvFWmiSz4iFpygS 69420
1664604700 1 x BOBOFETT to 15hChKp3gW4Va2j2Csuco4hrwgTPnKFcVE 69420
1660199777 1 x BOBOFETT to 1M6arvapNSFrQ9M8j8A4Zea6HofwqbQLhR 69420
1659451877 1 x BOBOFETT to 1EWjvmCUySoYSmoAvzoG7ejAFzHaVVigpy 69420
1659422430 1 x BOBOFETT to 1NwCmg8gZW7KykrA7mX16zugNZZuckPg5o 69000
1659420587 1 x BOBOFETT to 1Mp47wKLV6qhG4ZED2UvHTYbVvnTswjge4 69000
1659414843 3 x BOBOFETT to 15hsviNmfwxzYSGNLh14NrPdMNh459fAUT 207000

Hodlers